آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تقویم آموزشی دانشجویان کارشناسی (۹۸۲)آیین نامه(خدمات آموزشی)
آیین نامه آموزشی کارشناسی و شیوه نامه اجراییآیین نامه ها۰۱ بهمن ۱۳۹۳
مراحل اجرایی دفاع از رساله دکتریآیین نامه(تحصیلات تکمیلی)
فرم ویژه داوطلبان استفاده از سهمیه مربیآیین نامه(تحصیلات تکمیلی)
شیوه نامه انتخاب دانش آموختگان رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد و دکتریآیین نامه(تحصیلات تکمیلی)
شیوه نامه نگارش پایان نامه ها و رساله های دانشجویان دوره های کارشناسی ارشدودکتریآیین نامه(تحصیلات تکمیلی)
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآیین نامه(تحصیلات تکمیلی)
آیین نامه آموزشی دوره دکتری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرآیین نامه(تحصیلات تکمیلی)
پژوهشی پردیس۹۳-۹۴آیین نامه(خدمات آموزشی)
موارد خاص استانیآیین نامه(خدمات آموزشی)
سامانه شورای بررسی موارد خاصآیین نامه(خدمات آموزشی)
آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوستهآیین نامه(خدمات آموزشی)
آیین نامه های ارشد ۹۴آیین نامه(خدمات آموزشی)
آیین نامه دوره دکتری تخصصی (ph.d)آیین نامه(خدمات آموزشی)
آیین-نامه ۸۷اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص استانیآیین نامه(خدمات آموزشی)
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دردوره تحصیلی دکتریآیین نامه(خدمات آموزشی)
آیین نامه دوره دکتری(Phd)آیین نامه(خدمات آموزشی)
آیین نامه اعطای بورس دکتری برای ارتقای سطح علمی مربیانآیین نامه(خدمات آموزشی)
آیین نامه آموزشی ۹۱دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوستهآیین نامه(خدمات آموزشی)
آیین نامه دکتری (phd)آیین نامه(خدمات آموزشی)