آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نحوه ارسال فرم معرفی به استادفرم ها
فرم درخواست معرفی به استادفرم ها
تقویم آموزشی دانشجویان کارشناسی (۹۸۲)آیین نامه(خدمات آموزشی)
دروس قابل ارائه دانشکده مهندسی دریافرم ها
دروس قابل ارائه دانشکده منابع طبیعی نیمسال ۹۸۲فرم(خدمات آموزشی)
دروس قابل ارائه دانشکده علوم دریایی نیمسال ۹۸۲فرم(خدمات آموزشی)
دروس قابل ارائه دانشکده اقتصاد نیمسال ۹۸۲فرم(خدمات آموزشی)
آیین نامه آموزشی کارشناسی و شیوه نامه اجراییآیین نامه ها۰۱ بهمن ۱۳۹۳
گزارش سه ماهه پایان نامه ارشدفرم(تحصیلات تکمیلی)
مراحل اجرایی دفاع از رساله دکتریآیین نامه(تحصیلات تکمیلی)
فرم گزارش سه ماههفرم(تحصیلات تکمیلی)
فرم پروپوزالفرم(تحصیلات تکمیلی)
فرم ویژه داوطلبان استفاده از سهمیه مربیآیین نامه(تحصیلات تکمیلی)
فرم مخصوص معدل و واحدهایگذرانده دانشجویانفرم(تحصیلات تکمیلی)
فرم تایید مقاله توسط استاد راهنمافرم(تحصیلات تکمیلی)
شیوه نامه انتخاب دانش آموختگان رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد و دکتریآیین نامه(تحصیلات تکمیلی)
شیوه نامه نگارش پایان نامه ها و رساله های دانشجویان دوره های کارشناسی ارشدودکتریآیین نامه(تحصیلات تکمیلی)
درخواست ارائه سمینار شش ماههفرم(تحصیلات تکمیلی)
برگ صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکتریفرم(تحصیلات تکمیلی)
برگ صورتجلسه ارائه سمینار شش ماههفرم(تحصیلات تکمیلی)