مسئول دفتر معاونت

 

محمدرضا مرزوقی

مسئول دفتر معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی


  •   دفتر معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

  •   دانشکده اقتصاد و مدیریت

  •   53534943 - 061

  •   


شرح وظایف: